Таня Павлова

Съдружник в Таксакта ООД.

Таня е данъчен консултант с дългогодишен опит в управление на различни данъчни проекти и е предоставяла данъчни и митнически консултации на множество международни и български клиенти.
Преди да се присъедини към екипа на Таксакта през 2010 г. като съдружник, Таня е работила в PwC повече от 12 години, като е била старши мениджър и е отговаряла за практиката по косвени данъци.

Има двугодишен опит в Агенция Митници, където е участвала в изготвянето на Закона за митниците и в проекта по хармонизиране на българското митническо законодателство с европейското. Притежава магистърска степен по право от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и е партньор в международната организация VAT Forum.

Езици: български (роден), английски, руски, сръбски.

Длъжност

Съдружник  / Данъчен експерт