Таксакта

Таксакта ООД е дружество за данъчни услуги, асоциирано към Транзакта ООД, водещ консултант по сливания и придобивания.

Ние сме професионалисти със значителен опит в областта на данъчното структуриране и съобразяване с данъчното законодателство, като консултираме местни и международни фирми, които извършват дейността си в България.

Ние предоставяме цялостен съвет за различните видове данъци – корпоративен данък, ДДС, международно данъчно облагане, лични данъци.


Oще

Последни проекти

Международна фармацевтична компания

инвестираща в България, предоставяне на данъчни консултантски услуги на страната на купувача, включително ...
към проекти

Международна компания по човешки ресурси

предоставяне на данъчни консултации на страната купувача, вкл. данъчен анализ на потенциалните фирми за ...
към проекти