Лилия Андонова

Съдружник в Таксакта ООД.

Лилия има дългогодишен опит и богата практика по сливания и придобивания на бизнеси/компании, структуриране на чуждестранни инвестиции, изготвяне на данъчен due diligence. Специализира в облагането с преки данъци.

Преди да основе Таксакта ООД през 2006 г., Лилия е работила в PwC повече от 10 години, като е предоставяла данъчни консултации предимно на международни компании. Притежава магистърска степен по право от Софийския университет „Св. Климент Охридски” и е специализирала в Германия. Член е на Софийската адвокатска колегия.

Езици: български (роден), английски, немски.

Длъжност

Съдружник  / Данъчен експерт