Теодор Милев

Теодор специализира в областта на трансферното ценообразуване, ДДС и международно данъчно облагане.

През 2019 г. се присъединява към екипа на Таксакта ООД, като преди това е работил като счетоводител в международна компания и има опит в оптимизирането на модели по трансферно ценообразуване, както и в ДДС третиране на комплексни трансгранични доставки.

Притежава магистърска степен по право от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, като е правоспособен юрист от 2017 г. Завършва специализация в областта на международното и европейското данъчно право към университета в Маастрихт (Холандия) с дипломна работа относно ДДС третирането на бартерните транзакции и притежава диплома по бизнес и счетоводство, издадена от Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).

Езици: български (роден), английски и италиански.

Длъжност

Данъчен консултант

Имейл

t.milev@taxacta.bg