Участие в други организации

Таксакта ООД е член на международната мрежа от независими консултантски фирми Geneva Group International.

Някои от нашите експерти са членове на Софийската Адвокатска Колегия.